Bağ Bozumu Şenliği ve Sinerji

Türkiye kuru üzüm üretiminin % 80’ini karşılayan, Dünya kuru üzüm ticaretine  % 25 oranında kuru üzüm ihraç ederek ülkemize döviz kazandıran Manisa Bağcıları ve Sanayicileri önemli bir tarım sektörünün temsilcileridir.

Manisa’nın 60.000 ailesini ilgilendiren ve 300.000 kişinin geçimini sağladığı bağcılık, 665.000 dekar arazide 220.000 ton kuru üzüm, 355.000 ton sofralık üzüm üretimiyle ekonomimiz ve kültürümüz açısından çok önemlidir.

Bağcılık kültürümüzün yaşatılarak yeni nesillere ve turistlere tanıtılmasını sağlayacak bağ bozumu etkinliklerinin çok taraflı işbirliği ile planlanması ve uygulanması kültürümüzün devamlılığı ve ilimiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir.

Manisalıların geçmiş yıllarda Bağ Bozumu gününde bağlarına gidiş heyecanlarını çok samimi bir şekilde ve büyük özlemle anlatan Burhan KURTOĞLU ağabeyimizin fikri önderliğinde, Kırsal Turizm Derneği yönetimi olarak bu fikrin yaşatılması ve gerçekleştirilmesi için Manisa’daki kurumlarla paylaşmaya karar verdik. 

Bu amaçla yola çıkan Kırsal Turizm Derneği yönetimi olarak bu önerimizin değerlendirilmesi için paydaş olabilecek kurumların görüşlerini almak üzere 12 kuruluşa yazı yazdık ve ziyaretler ile görüşlerimizi anlattık. Hemen bunun akabinde Ticaret Borsamızın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda, Valilik Makamı, Celal Bayar Üniversitesi, Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Manisa’yı, Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği, Bağcılar Birliği, Kırsal Turizm Derneği olarak 13 kuruluş bir araya geldik. Kurum temsilcileri Bağ Bozum Şenliği konusundaki görüşlerini belirttiler. Bu toplantıda çok güzel fikirler ortaya çıktı, bu görüşmenin bir raporla Manisa Valiliği’ne sunulmasına karar verildi.

 

Geçmiş yıllarda neler yapıldığını araştırdığımızda; Osmanlı İmparatorluğu’nda üzüm hasadının düzenlenen eğlencelerle kutlanması yaygın bir gelenekti. Ekonomide önemli bir yeri olan bağcılığı teşvik etmek amacıyla ilk organizasyon Üzüm Bayramı adıyla 22 Ağustos 1937’de gerçekleştirilmiş, ancak II. Dünya Savaşı ve ekonomik sebeplerle uzun yıllar tekrarlanamamıştır.

Büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir Manisa seyahati sırasında “Burada da bir bağcılık enstitüsü kurulması lazımdır” sözlerini emir telakki eden dönemin yöneticileri, daha önce İzmir’de kurulan Garbi Anadolu Bağcılık Enstitüsü benzeri çalışmalar başlatılmış, Bağcılık Araştırma Enstitüsü kurulmuş ve çalışmalarını 70 yılı aşkın süredir sürdürmektedir.

İki kez de 60’lı yıllarda kutlanmıştır.1963 yılında ise,  memleket çapında ilk defa  Manisa’da “Türkiye Bağcılık ve Şarapçılık Sergisi “ nin beyaz fil binasının zemin katında düzenlendiğini tespit ettik.

1984 yılından itibaren yaş ve kuru üzüm yarışmaları, konferans ve konserlerinin yer aldığı bir programla Eylül ayı başlarında kutlanmaya başlanan şenlikler sonraki yıllarda Manisa’nın Kurtuluş Günü olan 8 Eylül’ü de içine alacak şekilde hazırlanan bir programla kutlanmıştır.Ancak son yıllarda sadece yaş ve kuru üzüm yarışmalarının düzenlendiği bir etkinliğe dönüşmüştür.

Bağ Bozum Gününde çok farklı etkinlikler yapılabilir.Ancak bunlardan bazılarını belirtelim. Seçilecek bir köyümüzdeki  bağda; Çiftçilerimiz ve şehirden sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızın da olduğu bir ortamda Manisa’dan hareket edecek bir konvoy ile bağda hasadın törenle başlatılması, pekmez kazanlarında üzümlerin kaynatılması, pestil ve diğer ürünlerin orada yapılması ve ikram edilmesi, bu ürünleri veren bağ’a ve çiftçiye şükran plaketi verilmesi. Her sene başka bir bağda törenlerin tekrar edilmesi sağlanabilir.

Bu organizasyonla bir taraftan bağcılık faaliyetinde bulunan  köylerde yapılan etkinliklerle, hem bağ kültürünün bir yaşam tarzı olduğu, hem de olayın ekonomik boyutu ortaya konulabilir. Öbür taraftan da kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler açısından doğal ve tarihi güzelliklere sahip çıkıldığı kadar bölgesel tarım kültürümüzün, geleneklerimizin yaşatılmasını sağlamak ve bu konudaki düşüncelerimizi  faaliyetlerimizi halkımızla paylaşarak yeni nesillere aktarılması mümkün olacaktır.

Manisa, ovada yaptığı bu tarımsal faaliyetini şehirde yaşatacak bağ kültürünü ortaya koyacak bir eser çıkarmalıdır. Bu eser “Bağ Müzesi” olabilir.

Ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Manisa’nın, tarımı, tarihi ve doğal güzellikleriyle, kültür ve turizm zenginliklerinin sürdürülebilir bir şekilde yaşatılması ve korunması gerektiğine inanıyoruz.

Sinerji dediğimiz olayı hep birlikte yaşamamız gerekiyor. Yani toplumsal başarımız, şehir olarak başarımız, ekonomik, sosyal, kültür, sanat, spor ve turizm alanında başarıya giden tek bir yol var, o da SİNERJİ dir. Yani iki kere ikinin 5 edebilmesi için o bölgede, o şehirde, o kentte bulunan kurum ve kuruluşların yoğun bir diyalog ve işbirliği içerisine girmesi gerekiyor.

Kamu Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak bir araya geldiğimiz bu toplantıyla güzel bir başlangıç yaptık.

Haydi Kolay Gelsin…

Derneğimizden Haberler

İletişim ve Şipariş: 0533 577 07 20

Derneğimizden Haberler