Kırsal Turizm Derneği'nde 24.000 Euro'luk Proje

Çalışmalarına 2007 yılından başlayan Kırsal Turizm Derneği ekonomisi zayıf olan bölgelerde Kırsal Turizmi geliştirmek için Leonarda Da Vinci projeleri kapsamında Manisa'ya 24000 Euro'luk kaynak sağladı.

Manisa İl Özel İdare Toplantı Salonunda Başkan Nedim Zurnacı, Yönetim kurulu üyelerinden Nilgün Kök, Bayram Korucu, Uğur Betaş, Zühal Kaçın ve Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse'ninde katıldığı toplantıda çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ekonomisi zayıf olan bölgelerde Kırsal Turizmin gelişmesin için gerekli girişimcilik nitelikli çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışmalar için finansman kaynağı ise Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik program fonundan karşılanacak. Çalışmaların yapılması amacıyla 24.000 Euro paranın ayrıldığı belirtilirken, proje Bulgaristan Koordinatörlüğünde Türkiye (Manisa Kırsal Turizm Derneği), İtalya ve Romanya çalışmaları birlikte yürütülecek.


Başkan Nedim Zurnacı "Kırsal Turizm Derneğimiz 12 Eylül 2007 yılında kuruldu. Dernek yönetimi olarak çalışmalara başlayarak oluşturduğumuz web sitesinden çalışmalarımızı duyurmaya başladık. Dernekleşmemizin ana amacı İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün 2 yıldan beri yaptığı köy turizm geliştirme, kırsal turizm geliştirme konusundaki çalışmalarında dernek olarak yer alıp gönüllü çalışmalarımızı sürdürmekti. Şubat 2008 yılında Avrupa Birliği projelerinden yeni program olan Leonardo Da Vinci ortak projelerinde Bulgaristan'da ki ortağımız, ekonomisi zayıf olan bölgelerde kırsal turizmin geliştirilmesi için gerekli girişimcilik, nitelikli girişimler için bir hazırlık yaptıkları öğrendik ve bu projeye ortak olduk. Diğer ortaklarımız İtalya, Romanya, Bulgaristan'dır. Projede özellikle Yunt Dağı, Kula, Salihli, Akhisar bölgelerinde doğal güzelliği olan tarıma dayalı fakat yetersiz ekonomik gelire sahip köylerde kırsal alanlarda bir kırsal turizmimin geliştirilmesi için o yöne insanlarına girişimcilik rehberi hazırlamak. Fakat bu hazırlıklar yapılırken ortak olduğumuz ülkelerin tecrübelerinden de faydalanacağız. Yerelde bu projeyi gerçekleştirirken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projenin süresi 2 yıllık olup 24.000 Euro'luk bir projedir. Kırsal yerleşmedi ki bir çiftçi nasıl hareket edecek, kırsal turizm işletmesi kurmak için o bölgedeki doğal potansiyel çok önemlidir. Orada nasıl bir girişimcilik sergileyebilecek. Her yöreye özgü özellikler vardır. Bunu göz önüne alarak bir rehber hazırlanacaktır. Ortaklarımızın bilgileri ışığında bizde bu çalışmaları ülkemizde onların yol göstereceği yoldan ilerleyeceğiz. Ve yörelerimize orda ki çalışmaları uygulatmaya özen göstereceğiz. Türkiye'ye ayrılmış bütçe 295 milyon Euro'dur. Bunu Avrupa Birliği beyan etmiştir. 2007 ile 2013 yılları arasında bu bütçe uygulaması çalışmaları sürdürülebilecektir. Her ilde Tarım Bakanlığı'nın kırsal kalkınma ajansının kurulması gerekmektedir. Yalnız öncelikle Balıkesir ve Afyon illerinde kuruldu. 2009 yılından sonra diğer illerde de kurulacaktır. Ajans kurulduktan sonra bütçe uygulaması başlatılacaktır. Çiftçilerin hazırlayacağı projelere hibeler illerden verilecektir. Sonuçta kırsal turizm konusunda da bizim yapacağımız eğitimlerle sonucunda projeler devreye girince hibelerini oradan alabileceklerdir." dedi.


Hibelerin kullanılabilmesi için ajansların il bazında kurulması gerektiğini söyleyen Zurnacı "AB hibelerin kullanılabilmesi için il bazında ajansların kurulmasını şart koşmuştur. Bizde gerekli çalışmaları başlattık. Kırsal Turizm için Manisa il merkezinde Tekelioğlu, Gökeyüp, Köseler, Adala, Örselli, Dakale köyleri öncelikli bölgelerimiz olarak tespit edilmiştir." dedi.

Manisa Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kırsal Turizm için çalışmalarını çok önceden başlattığını söyleyen İl Müdürü Erdinç Karaköse "Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünya'da turizm çeşitliliği için çalışmalar sürdürülmekte. Bu çerçeve de deniz, kum, güneş üçgeninden farklı olarak alternatif turizm kaynakları da insanların ilgisini çekmektedir. Doğal alanlar, otantik, kültürel, tarihi değerler ön plana çıkmaya başlamıştır. Böyle bir süreçte Manisa alternatif turizm hareketliliği bakımından önemli potansiyellere sahip. Tarihi ve kültürel değerlerinizle beraber ilimizin doğal yapısı otantik değerleri kırsal alanda bulunan değerleri turizm adına değerlendirebilecek çok önemli bir kaynaktır. Bu çerçevede çalışmalar birlikte yürütülecektir. İlimiz kırsal bakımından turizme kazandırılması gerekmektedir. Kırsal turizm derneği bu konuda en önemli katkıyı sağlayabilecek konumdadır. Ben de derneğin bir üyesiyim. Kırsal turizm derneğimiz kırsal turizmin hareketlenmesi, kaynak çeşitleri'nin çoğaltılması ve desteklenmesi noktasında sivil toplum örgütü olarak en çok aktif çalışmalar yürütmektedir. En önemlisi de Avrupa Birliği kaynaklarından ilimizin kırsal turizm alanında yararlanmasıdır. Bu güne kadar birkaç proje hazırlandı. Bir tanesi de Bulgaristan'ın koordinatörü olduğu Romanya ve Türkiye'nin ortak olduğu bir projede yapılacak olan çalışmalarda ön temel ayaklarından birini teşkil ediyor. Zaten İlimiz Bakanlığımızca geçtiğimiz dönemde Marka Kent statüsüne alınmıştır. Marka kent çalışmaları sayesinde kırsal alanlardaki bazı otantik ve doğal güzel değerlerin de marka kentin bir alt yapısı olarak turizm hizmetlerine kazandırılmış olunacaktır. İlimizde kırsal turizm adına değerlendireceğimiz köyler bulunmaktadır.  Derneğimizle ortak ve organik bir beraberlik içinde çalışmaları birlikte sürdürecektir. Bu tür projelerin müdürlüğümüzde ilimize yerel destekleyicisidir. Marka kent alt yapısının oluşturulması sürecinde önemli bir sinerji yaratılacağını düşünmekteyim. Emeği geçenleri kutlarım. Bu proje bir kıvılcım olarak gerçekten ülkemize ve yöremize katkı sağlayacaktır. Kırsal alanda turizm alanında bilinçliliğimiz yoktur. İlimizde turizm çalışmalarında yapmamız gereken hallerden biride turizm eğitiminin gerçekleştirilmesi bu projelerde öncelikle bu amaçlanmaktadır." dedi.

Derneğimizden Haberler

İletişim ve Şipariş: 0533 577 07 20

Derneğimizden Haberler