Yunt Dağı Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi Projesi

Tübitak tarafından desteklenen ve Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülen “Manisa ve Yunt Dağı Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” projesi 1. Etkinlik Dönemi 03-13/07/2011 ve 2. Etkinlik Dönemi 17-27/07/2011 tarihleri arasında, 25’er katılımcı ve proje ekibiyle birlikte ilk 3 günü Manisa şehir merkezi ve ilçelerindeki doğal, kültürel ve tarihi alanlarda, kalan 7 günü ise Yunt Dağı doğal alanları ve çevresindeki köylerde yapılacaktır.

 

Kırsal Turizm Derneği Proje içerisinde yer alarak katılımcılara örnek kırsal turizm destinasyonu uygulamıştır. Önce Osmancalı köyünde süt inekçiliği yapan tesise gidilerek çiftlik işleri konusunda genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra Osmancalı'da bulunan mandıraya gidilerek sütün işlenmesi, yoğurt ve ayran yapılması konusunda bilgiler verilmiş ve tadım yapılmıştır. Ortaköy piknik alanında yenilen yemek sonrasında Örselli köyüne gidilmiş, burada koyun yapağısından iplik edilmesi gösterildi. gösterildikten sonra boya atölyesine gidilerek doğal kök boyalar hakkında bilgiler verildi. Dokuma tezgahı olan bir köy evine gidilerek halıda ilmek atma konusunda örnek çalışmalar yapıldı. Köylülerin ulaşım aracı olan eşeklere binen katılımcılar farklı bir gün yaşadı. Daha sonra Köseler Köyündeki Aigai antik kentine gidilerek burada yapılan kazı çalışmaları ve çıkan tarihi eserler hakkında bilgiler alındı.

 

Amaç

Etkinlikler, ağırlıklı olarak Yunt Dağı bölgesinde ve çevresindeki köylerde gerçekleşecek olup bir kısmı Manisa ve çevresindeki ilçelerdeki tarihi, doğal ve kültürel alanlarda gerçekleşecektir. Program, öğretmenlerin, araştırma görevlilerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin doğaya ve doğal envanterlere olan ilgilerini artırarak çevre bilincinin verilmesine ve bu kazanımlarını kısa sürede diğer nesillere aktarımlarını amaçlamaktadır. Bu sayede bir sonraki nesillerin çevreye duyarlı, doğa bilgisi bakımından birikimli ve doğayı keşfetme arzusunda olan bireylerin olması beklenmektedir. Bunun, doğa ve çevre konularında bölgesel ve ulusal bazda önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. 

Projedeki eğitim süreci, öğrenci (katılımcı) merkezli olup, doğal işleyişleri sorgulamaya ve keşfetmeye yönelik olacaktır. Eğitim programı değişik ekosistemlerin bulunduğu alanlar kullanılarak doğal ortamlarda gözlem yaparak, temas ederek, duyarak ve hissederek öğrenmeyi sağlayıp doğal işleyişteki ilişkileri yorumlama ve analiz etme imkanı sunacaktır. 

Eğitim sürecinin hedefleri arasında son yıllarda yaygınlaşmakta olan sağlık turizmi ve kırsal turizmin etkinlik alanında uygulamalı bir şekilde gösterilmesini sağlamak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen “ Dağlık alanlardaki yerleşimlerin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve katılımcılığın geliştirilmesi – Yuntdağı Modeli” projesi çerçevesinde yapılan uygulamaların uzman eğitmenler yardımıyla gözlenmesini sağlamak, alternatif proje yaklaşımları ve katılımcılığın geliştirilmesi hakkında yapılabilecekleri etkinlik alanında görmeyi sağlamak sayılabilir.

Projedeki nihai amacımız, katılımcıların doğada yaşayarak ve görerek elde ettikleri birikimleri, birer doğa gönüllüsü olarak geniş kitlelere aktarmalarını sağlayarak çevre bilincine sahip fertler yetiştirmektir.

Derneğimizden Haberler

İletişim ve Şipariş: 0533 577 07 20

Derneğimizden Haberler