Kırsal Turizm Derneği

1-SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLUŞTURMA ÇALIŞMALARIMIZ

Kırsal Turizm Derneğini 12-Eylül-2007 yılında kurduk. 60 üyemiz var.

Farklı branşlardaki insanları bir araya getirerek kırsal turizm bilincinin gelişmesi ve     potansiyel bölgelerde turizm uyanışının sağlanması amacıyla, Türkiye’de ilk defa Kırsal Turizm ismiyle sivil toplum kuruluşu kurulmuştur.

2-KIRSAL TURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN AB PROJESİ

2008 yılında AB Leonardo da Vinci Partnership programından “Ekonomisi Zayıf Bölgelerde Kırsal Turizm Girişimciliğinin Geliştirilmesi” isimli projemizi 2009-2010 yıllarında İtalya, Bulgaristan ve Romanya’da gerçekleştirdik.

Kırsal Turizm Girişimci Rehberi kitabını çoğaltarak potansiyel girişimcilere, yerel yönetimlerde, gazete ve televizyonlarda tanıtımını yapmak.

3- KIRSAL TURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KONUSUNDA ;

-Boşür, dergi ve kitaplar yayınlamak

-Eğitimler, Atölye Çalışmaları ve Projeler Yapılması

-Bölgemizde ve Türkiye Genelinde Seminerler, Konferanslar, Çalıştaylar, Sempozyumlar Düzenlenmesi

4- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE ÜNİVERSİTELER İLE KIRSAL TURİZMDE İŞBİRLİĞİ VE ALT YAPI GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI

-Kurumlararası işbirliğini geliştirmek amacıyla, bakanlıkların taşra teşkilatlarının ilgili birimleri ile Üniversitelerin Turizm ve Otelcilik Bölümlerini ziyaret ederek bilgilendirmeler ve işbirliği yapmak.

5-KAMU KURUMLARI, MESLEK ODALARI VE HALKIMIZDA FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA ETKİNLİKLER YAPILMASI

- Köy Ziyaretleri, Çiftlik Ziyaretleri organize ederek sergi, şenlik ve ürün hasat turları düzenlemek.

- Yerel, Bölgesel ve Ulusal Televizyonlarda Kırsal Turizm Konusunda Programlar Yapmak

- Kırsal Turizmin Geliştirilmesi konusunda potansiyeli olan illerimizde çalışmalara destek vermek.

İletişim ve Şipariş: 0533 577 07 20