Amacımız

Vizyonumuz (Geleeğe Bakışımız) 
Ülkemizde kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için girişimciler, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, seyahat acenteleri, sivil toplum kuruluşları arasında bir ağ oluşturup katalizör olarak hizmet etmektir.

Misyonumuz (Varoluş Nedenimiz)
Sürdürülebilir çevre içinde doğal güzellikler ve sağlıklı tarımsal üretim konusunda farkındalık yaratmak, geleneksel kültür ve sanatın yaşatılması, kırsal yaşama ait bilgi ve deneyim alışverişinin yeni nesillere aktarılması ve kırsal yörelerin kalkınması amacıyla, kırsal turizm politikalarının geliştirilmesinde merkezi ve yerel kuruluşlar ile bilgi paylaşımında bulunmaktır.

Amacımız;
Köylerde ve kasabalarda kültürel mirasımızın, geleneksel el sanatlarının, doğal güzelliklerin ve tarihi eserlerin korunarak kullanılması, eko turizm, tarım turizmi, çiftlik turizmi ve köy turizmini kapsayan kırsal turizmin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin sağlıklı üretimi, ambalajlanması ve pazarlanması konusunda yerel halkı bilgilendirerek iş ve gelir imkanlarının artırılması amacı ile kurulmuştur.

İletişim ve Şipariş: 0533 577 07 20