LEONARDO DA VINCI ORTAKLIKLAR PROJESİ

“EKONOMİSİ ZAYIF  OLAN BÖLGELERDE KIRSAL TURİZM

GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ”

LEONARDO DA VINCI  ORTAKLIKLAR  PROJESİ

KOORDİNATÖR              : BULGARİSTAN

ORTAKLAR                      : TÜRKİYE,İTALYA ,ROMANYA

PROJE SÜRESİ                 : 2 YIL

PROJE BÜTÇESİ              : 24.000  AVRO

YARARLANICI SAYISI : 24

PROJE ÖZETİ: Bu proje genel anlamda  proje ortakları  Bulgaristan ,İtalya  ,Türkiye ve Romanya ‘nın  kırsal turizm  alanında  girişimciliğin desteklenmesi   alanındaki  bilgi ve   uygulamalarının paylaşımını kapsamaktadır .Bu proje sonucunda   kırsal turizm alanındaki girişimciliğin teşvik edilmesi   ve  uygulamala   yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.Çalışma toplantıları esnasında  ,ortak ürünler ortaya çıkarılacak . Kırsal turizm alanında   faaliyet göstermek isteyenler için  rehber tanıtıcı kitapçıklar da  ortaya çıkarılacak .  Proje sonunda  paylaşılan bilgiler,  girişimcilik alanında kazanılan uygulama  deneyimleri  ,  projede yer alan katılımcıların  Avrupa iş piyasasının temeli olan mesleki rehberlik  niteliklerini   geliştirmelerini sağlayacaktır.

1)KOORDİNATÖR : BULGARİSTAN  

2)ORTAK:TÜRKİYE

 ‘KIRSAL TURİZM DERNEĞİ ‘(MANİSA)Kırsal Turizm Derneğimizin kuruluş amacı; köylerde ve kasabalarda kültürel mirasımızın, geleneksel el sanatlarının, doğal güzelliklerin ve tarihi eserlerin korunarak kullanılması, eko turizm, tarım turizmi, çiftlik turizmi ve köy turizmini kapsayan kırsal turizmin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin sağlıklı üretimi, ambalajlanması ve pazarlanması konusunda yerel halkı bilgilendirerek iş ve gelir imkanlarının artırılması  amacı ile kurulmuştur.

3)ORTAK:İTALYA

 

4)ORTAK: ROMANYA

ORTAKLIĞIN SOMUT HEDEFLERİ :

Kırsal turizm alanındaki  bilgi , deneyimlerin  paylaşılması .

-Projede yer alan katılımcılar için yabancı dilde iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

-Kırsal  turizm alanında   eğitmenlerin , yöneticilerin ve danışmanların    kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

ORTAKLIK VE GÖREV DAĞILIMI :Ortaklar için ;

- Çalışma  ziyaretleri esnasında   önceden belirlenmiş konular konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmek

-Çalışma  toplantılarını organize etmek .

-Bilgi paylaşımını     sağlamak ve sürdürme

-Kırsal  turizm alanında   tanıtıcı  kitapçıklarım hazırlanması

-Ortak bir web-sayfası hazırlanması için   katkıda bulunmak .

-Proje konuları ile ilgili sunumlar hazırlama ve bunu  ortak ülkelerle paylaşma .

YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ VE SONUÇLARIN KULLANILMASI

-KIRSAL TURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN REHBER KİTAPLAR

-PROJE WEB SAYFASI GELİŞTİRİLMESİ

-KIRSAL TURİZM  GİRİŞİMCİLİĞİNİN İYİ ÖRNEKLERİNİN   SUNULMASI

-EKONOMİSİ ZAYIF OLAN BÖLGELERDE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN KARİYER MERKEZLERİ

-YEREL MEDYA VE İNTERNET ORTAMINDA FAALİYET SONUÇLARININ DUYURULMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

İletişim ve Şipariş: 0533 577 07 20